VriendenPrent 2011
Vorige afbeelding
VriendenPrent 2011

De Stichting Vrienden van het Grafisch Atelier Alkmaar brengt ieder jaar een speciale prent uit. Vorig jaar werd de Stichting Vrienden weer nieuw leven ingeblazen met een nieuw bestuur, activiteiten en niet te vergeten de Vrienden. Ter ere van het 35-jarig bestaan van het grafisch atelier, werd de Vriendenprent vorig jaar benoemd tot Jubelprent. Ditmaal is er de Vriendenprent 2011 gemaakt door Marja Vleugel en we hopen dat er ieder volgend jaar een nieuwe Vriendenprent gaat verschijnen. 

‘Er werd een thema bedacht; de opgravingen aan de Paardenmarkt in 2010. Ik heb daar foto’s gemaakt en werd mede om die reden gevraagd of ik de Vriendenprent wilde maken. Dat deed ik graag en ben mij daarom ook wat in de achtergrond gaan verdiepen, waarover het nodige op internet te vinden is.

De opgraving zelf was een bijzondere gebeurtenis, er bleken ongeveer 250 skeletten van mensen te liggen die daar gedurende uiteenlopende periodes begraven zijn. Het oudste graf dateerde van rond het begin van onze jaartelling, er was een massagraf van tijdens de Spaanse belegering en er lagen burgers en bewoners uit het minnebroedersklooster wat er ooit heeft gestaan. Sommige graven zijn al eerder geruimd zonder enige ruchtbaarheid, toen het milieustraatje werd aangelegd op deze plek.

Zoals gezegd heb ik daar diverse foto’s gemaakt van de aarde met gereedschap, de activiteit, skeletten en de studenten die daar bezig waren. Het was heel aardig om te zien en voortdurend viel er wel iets bijzonders te bekijken. Een aantal van de foto’s heb ik gebruikt om mijn prent, een litho in 5 kleuren uit op te bouwen. De aarde als basis, het grijze beton wat daar verrijst, de vondst en notities van de archeoloog. Ik heb het er zoveel mogelijk in gestopt; het verleden en deels de toekomst van het plein.’

Marja Vleugel