Tentoonstellingen

Het Grafisch Atelier Alkmaar heeft een aparte tentoonstellingsruimte, soms wordt de lithografie ruimte eveneens benut. Er is een mooie vitrinekast en drie rekken met showmappen, waarin werk uit onze stock en bijzondere uitgaven.

Jaarlijks worden er zo’n 6 à 7 tentoonstellingen gehouden van alleen grafiek. GAA langs!

EXPOSITIE René van Kempen

Tentoonstelling
Datum: 8 september 2018 16:00 - 16 oktober 2018 17:00

Vanuit de diepte schreeuw ik het uit. Zo zou je deze expositie met het werk van René van Kempen kunnen noemen.
Maar is het wel schreeuwen wat hij doet? Is het niet meer een fluisteren? René schreeuwt niet. Je moet heel goed luisteren om de boodschap te horen. En goede ogen hebben om het te zien. Veel stilte is er op deze plek nodig en aandachtig kijken, want zijn verhalen komen van ver en de beelden zijn vaag. Het is een stilte die volgt op te veel geluid. Een stilte na de klap. En de geluiden klinken na in zijn werk. De stilte die er ogenschijnlijk heerst schreeuwt het eigenlijk uit. En het beeld, vaag als het is, snijdt in onze ziel zodra we het ontwaren. Alsof het onheil slechts langzaam tot ons doordringt. Schriller kan het contrast niet zijn. René lijkt ons door de vaagheid van de beelden te willen beschermen tegen het geweld en de wreedheid om ons heen en tegelijk klaagt hij ons aan om wat we elkaar aandoen. “Wie van u zonder zonde is werpe de eerste steen”. Het is een aanklacht met de stem van een stomme.
De stem van de stilte. En met beelden waarin hij, dankzij alle verhulling, de schokkende waarheid slechts langzaam tot ons door laat dringen. 
 
De tentoonstelling is van 8 september t/m 16 oktober te bezichtigen, met de officiële opening op zaterdag 8 september, tijdens de Open Monumentendag in Alkmaar!

 

 

Duur van de tentoonstelling of activiteit


  • Van 8 september 2018 16:00 tot 16 oktober 2018 17:00